Archiwa tagu: powiat złotoryjski

Drogie czy tanie powiatowe obligacje?

19 lipca br. Powiat Złotoryjski zawarł z PKO BP S.A. umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Emisja ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z emisji obligacji komunalnych. Realizacja harmonogramu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2013 r. narażałaby powiat na utratę płynności finansowej. Powiat w latach 2018-2021 miał wykupić obligacje po 5 mln zł rocznie a w roku 2022 na kwotę 3,55 mln zł.

Czytaj dalej Drogie czy tanie powiatowe obligacje?

Świerzawa przekaże powiatowi 14 hektarów pod inwestycję w ZAZ-ie?

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świerzawie poddana pod głosowanie zostanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerzawa na rzecz Powiatu Złotoryjskiego. Łącznie powiat ma otrzymać 14 hektarów gruntów.

Czytaj dalej Świerzawa przekaże powiatowi 14 hektarów pod inwestycję w ZAZ-ie?

Starostwo kupuje sprzęt do transmisji sesji i głosowania elektronicznego

Starostwo Powiatowe w Złotoryi zamieściło ogłoszenie o konkursie ofert na „Zakup, montaż i kompleksowe wdrożenie systemu do automatycznej transmisji sesji rady powiatu oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych powiatu złotoryjskiego”. Inwestycja ma celu wypełnienie obowiązku nałożonego przez nowelizację ustawy o samorządzie powiatowym, która będzie miała zastosowanie od nowej kadencji. Wprowadzeniem wideorelacji w 2015 roku Rada i Zarząd Powiatu zainteresowane nie były.

Czytaj dalej Starostwo kupuje sprzęt do transmisji sesji i głosowania elektronicznego

Dwie dekady w powiecie złotoryjskim nie przekonały Wojcieszowian?

Latem ubiegłego roku na terenie Wojcieszowa odbyło się gminne referendum, które rozpoczęło działania mające na celu zmianę powiatu przez Wojcieszów. 95% biorących wówczas udział w referendum odpowiedziało się za odejściem z powiatu złotoryjskiego i przejściem do powiatu jeleniogórskiego. Do ważności plebiscytu zabrakło 11 głosów.

Czytaj dalej Dwie dekady w powiecie złotoryjskim nie przekonały Wojcieszowian?

Kuriozalna uchwała RIO? Kolegium stwierdza nieważność i ustala… identyczne postanowienia

6 czerwca 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność części uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nowelizującej budżet i ustaliło budżet w części dotkniętej nieważnością. Informacja jest o tyle ciekawa, że wiąże się z nią pewien zaskakujący fakt.

Czytaj dalej Kuriozalna uchwała RIO? Kolegium stwierdza nieważność i ustala… identyczne postanowienia

Będą konsultacje społeczne w sprawie secesji Wojcieszowa?

Na początku miesiąca Sławomir Maciejczyk, Burmistrz Wojcieszowa, wystąpił do Rady Powiatu Złotoryjskiego o wydanie opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego, polegającej na wyłączeniu Gminy Wojcieszów z obszaru powiatu i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego.

Czytaj dalej Będą konsultacje społeczne w sprawie secesji Wojcieszowa?

Powiat szuka partnera do projektu edukacyjnego realizowanego w LO

Powiat Złotoryjski ogłosił otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 – konkurs dla ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Projekt miałby być realizowany w ramach poddziałania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” (RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18).

Czytaj dalej Powiat szuka partnera do projektu edukacyjnego realizowanego w LO

RIO wskazuje na naruszenie prawa w zmianie budżetu powiatu

W ostatnią środę (16 maja) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę, w której wskazało na istotne naruszenie art. 243 ustawy o finansach publicznych przez kwietniową zmianę budżetu powiatu złotoryjskiego.  Wspomniany przepis określa dopuszczalny poziomu obsługi zadłużenia. Radni przyjmując uchwałę budżetową kilkunastokrotnie go przekroczyli.

Czytaj dalej RIO wskazuje na naruszenie prawa w zmianie budżetu powiatu

Starosta prowadzi rozmowy w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji

Pod koniec zeszłego roku informowaliśmy w jaki sposób powiat będzie planował rozwiązać problem wykupu obligacji na 23,55 mln złotych, których termin wykupu przypada na lata 2018-2022. Dziś strona Starostwa Powiatowego w Złotoryi poinformowała o rozmowach w tej sprawie.

Czytaj dalej Starosta prowadzi rozmowy w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji

Radny powiatowy jest kierownikiem punktu sprzedaży w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

W oświadczeniu majątkowym jednego z radnych powiatu złotoryjskiego czytamy, że jest pracownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie. O szczegóły jego zatrudnienia postanowiliśmy zapytać dyrektora ZAZ.

Czytaj dalej Radny powiatowy jest kierownikiem punktu sprzedaży w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

Kto (nie) musi uczestniczyć w sesji Rady?

Na sesjach Rady Powiatu spotkać można skarbnika, sekretarza, radcę prawnego a także kierowników wydziałów Starostwa. Ułatwia to pracę Radzie, choć zajmuje czas pracy urzędników. Trochę inaczej jest na sesjach Rady Miejskiej gdzie obecni są jedynie burmistrz, zastępca, skarbnik, sekretarz oraz radca prawny. Aberracja jest widoczna, wiec warto odpowiedzieć sobie na pytanie: a jak być powinno?

Czytaj dalej Kto (nie) musi uczestniczyć w sesji Rady?

Obywatel sądzi się ze Starostą o… zagubiony e-mail

Rok temu Starostwo Powiatowe w Złotoryi zmieniało system, na którym oparta jest strona internetowa oraz dokonało migracji usług hostingowych na nowy serwer. To wtedy miał zapodziać się e-mail, który do organu skierował obywatel, a o który do dziś toczy się sprawa przed sądami administracyjnymi.

Czytaj dalej Obywatel sądzi się ze Starostą o… zagubiony e-mail

Centrum usług wspólnych w porządku obrad, zmiana Statutu nadal nie

Przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego uwzględnił w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Powiatu Złotoryjskiego.

Czytaj dalej Centrum usług wspólnych w porządku obrad, zmiana Statutu nadal nie

Rada powiatu po 3 latach znów uchwali budżet! Pozytywne opinie RIO do budżetu i WPF

W dniu wczorajszym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinie pozytywne o projekcie budżetu oraz o projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego na lata 2021-2033.

Czytaj dalej Rada powiatu po 3 latach znów uchwali budżet! Pozytywne opinie RIO do budżetu i WPF

Projekt uchwały dotyczący powołania centrum usług wspólnych nie musi być opiniowany przez związki zawodowe

Przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego wespół z radcą prawnym mówili na sesji o powodach nie włączenia do porządku obrad uchwały, która miała powołać centrum usług wspólnych w powiecie. Jednym z ważniejszych argumentów była konieczność zaopiniowania projektu uchwały złożonego przez radnych przez związki zawodowe. Czy taki obowiązek nakłada na Radę Powiatu ustawa o związkach zawodowych?

Czytaj dalej Projekt uchwały dotyczący powołania centrum usług wspólnych nie musi być opiniowany przez związki zawodowe

Martwe prawo radnych do inicjatywy uchwałodawczej?

Przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego wespół z radcą prawnym stwierdzili, że projekt uchwały radnych (złożony przez Annę Melską, Pawła Macugę, Łukasza Horodyskiego i Józefa Sudoła) odnośnie Statutu już „nie istnieje w obrocie prawnym”.

Czytaj dalej Martwe prawo radnych do inicjatywy uchwałodawczej?

Ilu absolwentów gimnazjów wybiera szkoły średnie poza powiatem?

W czerwcu 2017 r. Jacek Grabowski, zastępca kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Współpracy Zagranicznej, udzielił radnym komisji oświaty informacji na temat liczby absolwentów gimnazjów powiatu złotoryjskiego, którzy wybierają szkoły poza powiatem złotoryjskim.

Czytaj dalej Ilu absolwentów gimnazjów wybiera szkoły średnie poza powiatem?

Niższe opłaty za odholowanie pojazdów

Zarząd powiatu złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Mimo, że dopuszczalny poziom maksymalnych stawek rośnie o poziom inflacji, to stawki powiatu złotoryjskiego czeka obniżka względem tegorocznych i lat wcześniejszych.

Czytaj dalej Niższe opłaty za odholowanie pojazdów

Powiat zdoła sam uchwalić budżet! Znamy projekt budżetu i WPF

Starostwo Powiatowe w Złotoryi udostępniło projekt uchwały budżetowej Powiatu Złotoryjskiego na rok 2018 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033. Prawdopodobnie obydwa dokumenty zostaną bez przeszkód uchwalone przez Radę Powiatu!

Czytaj dalej Powiat zdoła sam uchwalić budżet! Znamy projekt budżetu i WPF

Powiatowi radni chcą utworzenia centrum usług wspólnych. Składają projekt uchwały

Trzech powiatowych radnych wyszło z kolejną propozycją legislacyjną. Paweł Macuga, Józef Sudoł oraz Łukasz Horodyski przedłożyli projekt uchwały, na mocy której miałoby zostać utworzone centrum usług wspólnych. Aby nie ponosić dodatkowych kosztów ma się to odbyć w strukturach starostwa (bez powoływania nowej jednostki organizacyjnej),

Czytaj dalej Powiatowi radni chcą utworzenia centrum usług wspólnych. Składają projekt uchwały

Baza wszystkich uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego

Jak głosi znana łacińska paremia „ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi). Zarówno z tego powodu i jak z powodu zainteresowania czytelnika samorządnością, dla każdego zainteresowanego legislatywą powiatu złotoryjskiego publikujemy wykaz wszystkich uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego w formie arkusza kalkulacyjnego.

Czytaj dalej Baza wszystkich uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego

Projekty zmian Statutu, które nigdy nie zostały… zaopiniowane

Przewodniczący Rady Powiatu nie chciał włączyć do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatu Złotoryjskiego. Rzekomo ze względu na brak właściwej komisji, która mogłaby zaopiniować projekt uchwały. Nie wiedzieć czemu nie chciał skierować projektu uchwały do Komisji Spraw Społecznych.

Czytaj dalej Projekty zmian Statutu, które nigdy nie zostały… zaopiniowane

Odnowiona sala sportowa w Zespole Szkół Zawodowych

W dniu 06.11.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi im. majora H. Sucharskiego odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej sali sportowej.

Jednym z wielu realizowanych prac była renowacja nawierzchni oraz ścian. Ten gruntowny kilkumiesięczny remont możliwy był dzięki programowi skierowanemu do dolnośląskich klubów sportowych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Aby dokonać poprawy bazy sportowej w ZSZ, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „STS BASZTA” zaaplikował do tego programu i otrzymał dofinansowanie do wyżej wymienionego zadania w kwocie 50.000 złotych. Drugim donatorem było Starostwo Powiatowe w Złotoryi, które wyłożyło drugie tyle.

Dzięki wspólnemu działaniu obu jednostek samorządu terytorialnego i ULKS „STS BASZTA”, uczniowie, nauczyciele oraz członkowie klubu mogą korzystać na co dzień z nowoczesnej sali sportowej.

Źródło: Powiat Złotoryjski – powiat-zlotoryja.pl

Przewodniczący Rady Powiatu uważa projekt uchwały radnych za… zwykły wniosek

Nie wiadomo dlaczego przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego uznał projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu, złożony przez czwórkę powiatowych radnych, za… zwykły wniosek.

Czytaj dalej Przewodniczący Rady Powiatu uważa projekt uchwały radnych za… zwykły wniosek

Przewodniczący Rady Powiatu nie uwzględnił w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w statucie. Jest za to projekt w sprawie powołania Komisji Statutowej

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego czwórka radnych złożyła projekt uchwały w sprawie zmian w statucie. W porządku obrad najbliższej sesji ten projekt nie został uwzględniony przez Ireneusza Żurawskiego – przewodniczącego Rady.

Czytaj dalej Przewodniczący Rady Powiatu nie uwzględnił w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w statucie. Jest za to projekt w sprawie powołania Komisji Statutowej

Powiat poddaje pod konsultacje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wykonywającymi działalność pożytku publicznego

Od 16 do 30 października br.  potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),  na 2018 rok.

Czytaj dalej Powiat poddaje pod konsultacje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wykonywającymi działalność pożytku publicznego

Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

29 września Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną z uwagami o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Czytaj dalej Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

Radni powiatowi chcą móc sami składać projekty uchwał

Dziś Rada Miejska w Złotoryi przyjęła pierwszą uchwałę, z której inicjatywą wystąpili do Rady obywatele. Na drugim biegunie jest Rada Powiatu Złotoryjskiego. Nie każdy powiatowy radny z osobna może złożyć taki projekt. Pojawiła się jednak szansa, że już wkrótce się to zmieni!

Czytaj dalej Radni powiatowi chcą móc sami składać projekty uchwał

Nie ma przeszkód aby powiat złotoryjski partycypował w kosztach inwestycji innej jednostki samorządu terytorialnego

Powiat Złotoryjski stworzył w 2017 roku Program Postępowania Naprawczego na lata 2017-2019. Ten ważny dokument finansowy nie został jednak pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Negatywna opinia do programu, brak opracowania dokumentu na wezwanie oraz jego realizacja skutkują pewnymi ograniczeniami w wydatkowaniu środków.

Czytaj dalej Nie ma przeszkód aby powiat złotoryjski partycypował w kosztach inwestycji innej jednostki samorządu terytorialnego

Wideorelacja z XXXVI Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Dzisiaj o godzinie 13:00 odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego. Publikujemy materiał finansowy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV.
3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu złotoryjskiego w roku 2017.
6. Podjęcie uchwał:
– 6.1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017;
– 6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.

I część Sesji:

II część Sesji:

W tym roku powiatowe obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbędą się przed Pomnikiem Niepodległości

Tegoroczne obchody wybuchu II Wojny Światowej odbędą się pod Pomnikiem Niepodległości a nie jak w poprzednich latach przed pomnikiem Ludowego Wojska Polskiego (odsłoniętego w 1968 roku).

Czytaj dalej W tym roku powiatowe obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbędą się przed Pomnikiem Niepodległości

XII Biesiada Zespołów Kresowych już w najbliższą niedzielę!

Wójt Gminy Pielgrzymka, Starosta Powiatu Złotoryjskiego oraz Gminne Centrum Kultury w Pielgrzymce zorganizują XII Biesiadę Zespołów Kresowych im. Zenona Bernackiego. To pierwsza edycja biesiady, która uczci swoją nazwą tego zasłużonego dla ziemi złotoryjskiej mieszkańca.

Czytaj dalej XII Biesiada Zespołów Kresowych już w najbliższą niedzielę!

Sala konferencyjna w starostwie na spotkanie z posłami PO została wynajęta odpłatnie

W maju w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Złotoryi odbyło się otwarte spotkanie z udziałem trójki posłów Platformy Obywatelskiej. Na sesji z 29 czerwca br. Paweł Macuga zadał pytanie o szczegóły wynajęcia sali na to spotkanie oraz to czy inne partie również mogą się ubiegać o tę salę.

Czytaj dalej Sala konferencyjna w starostwie na spotkanie z posłami PO została wynajęta odpłatnie

Za chwilę cisza wyborcza, a w niedzielę mieszkańcy Wojcieszowa pójdą do urn

Za niecałe pół godziny rozpocznie się cisza wyborcza (w sobotę o godzinie 0:00), która potrwa do niedzieli do zamknięcia ostatnich lokali wyborczych (planowo godzina 21:00). Dotyczy ona referendum secesyjnego, które zostanie przeprowadzone w mieście Wojcieszów.

Czytaj dalej Za chwilę cisza wyborcza, a w niedzielę mieszkańcy Wojcieszowa pójdą do urn

Protokoły z konkursów na stanowiska dyrektorów ZSZ i PODNiPPP

Pod koniec maja Starostwo Powiatowe w Złotoryi opublikowało protokoły z konkursów na dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela i Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego.
Czytaj dalej Protokoły z konkursów na stanowiska dyrektorów ZSZ i PODNiPPP

Wideorelacja z posiedzenia połączonych komisji oraz XXXIV Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Publikujemy wideorelację z XXXIV Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego oraz z posiedzenia połączonych komisji, które odbyły się przed wspomnianą sesją. Nagranie sporządził radny Paweł Macuga, który nagrywa sesje od kilku miesięcy wobec niechęci pozostałych radnych do oficjalnego nagrywania sesji w celu późniejszego ich umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Czytaj dalej Wideorelacja z posiedzenia połączonych komisji oraz XXXIV Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała w sprawie wojcieszowskiego referendum ogłoszona w Dzienniku Urzędowym. Publikujemy harmonogram plebiscytu

W dniu dzisiejszym pod pozycją nr 2492 została opublikowana UCHWAŁA NR XXXI.146.2017 RADY MIASTA WOJCIESZÓW z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego.

Czytaj dalej Uchwała w sprawie wojcieszowskiego referendum ogłoszona w Dzienniku Urzędowym. Publikujemy harmonogram plebiscytu

Będzie referendum secesyjne w Wojcieszowie! Miasto od 2019 roku znajdzie się w powiecie jeleniogórskim?

Rada Miasta w Wojcieszowie podjęła dziś po godzinie 10:00 uchwałę o przeprowadzeniu lokalnego referendum w sprawie podjęcia działań do zmierzających do zmiany powiatu ze złotoryjskiego na jeleniogórski.

Czytaj dalej Będzie referendum secesyjne w Wojcieszowie! Miasto od 2019 roku znajdzie się w powiecie jeleniogórskim?

RIO zakończyło planowane na I półrocze 2017 roku kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego w powiecie złotoryjskim

Dzisiaj Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała wystąpienia pokontrolne dotyczące kontroli, które odbyły się w gminie Złotoryja oraz w powiecie złotoryjskim. Miesiąc temu opublikowane zostało wystąpienie pokontrolne dla miasta Złotoryja.

Czytaj dalej RIO zakończyło planowane na I półrocze 2017 roku kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego w powiecie złotoryjskim

RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu

W środę Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ustaliła budżet powiatu na rok 2017. Wszystkie dochody oraz wydatki (w tym wydatki majątkowe) a także wskaźnik planowanych spłat zobowiązań pozostaną na poziomie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej przedstawionej RIO w listopadzie.
Czytaj dalej RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu

Zmieniono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w domach dziecka w Wilkowie-Osiedlu

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano zarządzenie Starosty Złotoryjskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotoryjski.
Czytaj dalej Zmieniono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w domach dziecka w Wilkowie-Osiedlu

Jak wygląda oferta powiatu i ile kosztować mają imprezy Dolnośląskiej Stolicy Kultury 2017?

Do walki o Dolnośląską Stolicę Kultury 2017 stanęły dwa powiaty: złotoryjski i lwówecki. Wygrał ten z siedzibą w Złotoryi. Jak wyglądała oferta urzędników z placu Niepodległości?

Czytaj dalej Jak wygląda oferta powiatu i ile kosztować mają imprezy Dolnośląskiej Stolicy Kultury 2017?

Powiat nie przejmie długów poszpitalnych ze względu na widmo wprowadzenia komisarza rządowego

Koszt obsługi gigantycznego zadłużenia Zespołu Opieki Zdrowotnej, który wkrótce zostanie przejęty przez mały Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, mógłby być znacznie niższy gdyby zlikwidowano podmiot, który zakończył prowadzenie działalności leczniczej. Wówczas zobowiązania przeszłyby na Powiat Złotoryjski. Jednostka samorządu terytorialnego zamierza starać się o pożyczkę rządową oprocentowaną na 3% w skali roku.

Czytaj dalej Powiat nie przejmie długów poszpitalnych ze względu na widmo wprowadzenia komisarza rządowego

Wojcieszów odłączy się od powiatu złotoryjskiego?

Powiatowy radny Łukasz Horodyski rozpoczął zbiórkę podpisów za referendum w sprawie odłączenia się Wojcieszowa od powiatu złotoryjskiego.

Inicjator referendum proponuje aby Wojcieszów został częścią powiatu jeleniogórskiego. Aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na kartach wyborczych o secesji, trzeba zebrać 10% podpisów mieszkańców Wojcieszowa, którzy posiadają prawa wyborcze, czyli ok. 310 osób.

WIĘCEJ NA 24LEGNICA.PL

(Fot. mapa wygenerowana na openstreetmap.org)

Była siedziba straży pożarnej nadal z hipoteką

Informowaliśmy już o tym, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na objęcie hipoteką nieruchomości zabudowanych szkołą oraz szpitalem (zabezpieczenie limitu kredytowego dla SPZOZ). 2 lutego do ksiąg wieczystych wpisano hipotekę łączną umowną na tych obiektach. Na przełomie roku, co przeoczyły lokalne media, podjęto również czynności związane z hipoteką na innej powiatowej nieruchomości.
Czytaj dalej Była siedziba straży pożarnej nadal z hipoteką