Archiwa tagu: prawo

Przegląd zmian w działaniu samorządów, które wejdą wraz z nową kadencją – cz. 1

Dziś Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130). Ustawa została dzisiaj ogłoszona i wejdzie w życie 31 stycznia. Przybliżymy szereg zmian, które zwiększą wpływ obywateli i radnych na sprawowanie władzy. Zmian w kodeksie wyborczym (wprowadzonym na mocy tej ustawy) tym razem nie omówimy.

Czytaj dalej Przegląd zmian w działaniu samorządów, które wejdą wraz z nową kadencją – cz. 1

Sejm zmienia datę usunięcia pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny

Przed świętami Sejm znowelizował ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej a także przepisy jej nowelizacji. Co to oznacza dla pomnika II Armii Ludowego Wojska Polskiego, który mieści się u zbiegu alei Miłej z ulicą Solną?

Czytaj dalej Sejm zmienia datę usunięcia pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny

Zakaz kandydowania w wyborach samorządowych dla policjantów?

Jak informuje Portal Samorządowy jutro na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Policji ma zostać przedstawiona propozycja nowelizacji ustawy o policji uniemożliwiająca kandydowanie policjantom w czynnej służbie w wyborach samorządowych.

Czytaj dalej Zakaz kandydowania w wyborach samorządowych dla policjantów?

Dlaczego wybór sędziów do KRS nie może być dokonywany przez polityków? – felieton naczelnego

Ustrojodawca wymienia w Konstytucji skład Krajowej Rady Sądownictwa i  wskazuje kto konkretnie ma kompetencję wyboru członków Rady. W jedynym przypadku tego nie robi – w przypadku 15 sędziów powoływanych do KRS. W milczeniu ustrojodawcy w tak ważnej materii należy się doszukiwać znaczenia.

Czytaj dalej Dlaczego wybór sędziów do KRS nie może być dokonywany przez polityków? – felieton naczelnego

Zmiany budżetu powinny być ogłaszane w Dzienniku Urzędowym

Wśród jednostek samorządu terytorialnych powiatu złotoryjskiego tylko w uchwałach zmieniających budżet podjętych przez Radę Gminy w Pielgrzymce pojawiają się przepisy o ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. O wypowiedź w temacie właściwej praktyki poprosiliśmy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Czytaj dalej Zmiany budżetu powinny być ogłaszane w Dzienniku Urzędowym

HFPC: Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o „jawności” życia publicznego

W ubiegłym tygodniu zaprezentowano rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Proponowane przepisy budzą wiele wątpliwości.  HFPC w ramach koalicji dwudziestu organizacji społecznych przedstawia najważniejsze problemy wynikające z projektu.

Czytaj dalej HFPC: Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o „jawności” życia publicznego

Powiat poddaje pod konsultacje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wykonywającymi działalność pożytku publicznego

Od 16 do 30 października br.  potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),  na 2018 rok.

Czytaj dalej Powiat poddaje pod konsultacje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wykonywającymi działalność pożytku publicznego

Gmina Złotoryja zaprasza do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Złotoryja ogłosił konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Czytaj dalej Gmina Złotoryja zaprasza do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przy konsultacjach społecznych urzędnicy nie mogą żądać podania numeru PESEL

Samorządy nie mogą żądać od mieszkańców podania numeru PESEL podczas przeprowadzania konsultacji społecznych. Nie mogą też ograniczyć kręgu podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach do pełnoletnich mieszkańców gminy.

Czytaj dalej Przy konsultacjach społecznych urzędnicy nie mogą żądać podania numeru PESEL

Kilka powiatów z Dolnego Śląska przejęło letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Nasz magistrat również chce przejąć to zadanie na terenie miasta.

Drogi wojewódzkie i przyległy do nich pas drogowy są własnością samorządu województwa. W województwie dolnośląskim zarządcą tej kategorii dróg jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. To do nich należy m.in. wycinanie trawy, wyrównywanie poboczy, odśnieżanie czy utrzymanie chodników. Istnieje jednak możliwość aby decyzje o wycince trawy, krzewów czy odśnieżaniu albo sprzątaniu zapadały w Złotoryi a pieniądze na ten cel wędrowały wprost z budżetu wojewódzkiego. Może to poprawić czas reakcji służb na nagłe przypadki a także zmniejszyć koszty realizacji zadań.

Czytaj dalej Kilka powiatów z Dolnego Śląska przejęło letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Nasz magistrat również chce przejąć to zadanie na terenie miasta.

19 lat temu złotoryjscy radni zabronili nieletnim przebywać nocą na ulicach bez opieki dorosłych

W działalności złotoryjskiego samorządu były uchwały śmiałe, które zapisały się w historii naszego kraju. 4 czerwca 1998 r. Rada Miejska w Złotoryi podjęła uchwałę o wprowadzeniu w mieście zakazu przebywania nieletnich w miejscach publicznych w godz. 23-6.

Czytaj dalej 19 lat temu złotoryjscy radni zabronili nieletnim przebywać nocą na ulicach bez opieki dorosłych

Do której godziny i w jakie dni mogą być w Złotoryi otwarte sklepy i gastronomia? To reguluje… uchwała Rady Miejskiej!

Nie każdy wie, że Rada Miejska ma wpływ na to kiedy mogą być otwierane i zamykane sklepy, gastronomia czy lokale usługowe. W Złotoryi reguluje to uchwała z dnia 17 października 2003 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Czytaj dalej Do której godziny i w jakie dni mogą być w Złotoryi otwarte sklepy i gastronomia? To reguluje… uchwała Rady Miejskiej!

Prace społeczne za „picie pod chmurką” i wnoszenie własnego alkoholu do lokali gastronomicznych?

Pod koniec czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (z czerwca 2017 r.). Projekt nowelizacji ma objąć wiele przepisów, ale najbardziej interesującą zmianą jest ta, która zwiększy sankcje za „picie pod chmurką”.

Czytaj dalej Prace społeczne za „picie pod chmurką” i wnoszenie własnego alkoholu do lokali gastronomicznych?

Od 1 czerwca nie trzeba wzywać organu do usunięcia naruszenia prawa skarżąc uchwałę lub zarządzenie

1 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o , która w istotny sposób poprawia pozycję każdego pozostającego w sporze z organami władzy publicznej mogącymi stanowić akty prawa miejscowego co do treści zarówno aktów prawa miejscowego jak i aktów kierownictwa wewnętrznego (to ostatnie nie dotyczy wojewodów), przyśpieszając drogę sądowo-administracyjną.

Czytaj dalej Od 1 czerwca nie trzeba wzywać organu do usunięcia naruszenia prawa skarżąc uchwałę lub zarządzenie