Archiwa tagu: RIO

Rada powiatu po 3 latach znów uchwali budżet! Pozytywne opinie RIO do budżetu i WPF

W dniu wczorajszym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinie pozytywne o projekcie budżetu oraz o projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego na lata 2021-2033.

Czytaj dalej Rada powiatu po 3 latach znów uchwali budżet! Pozytywne opinie RIO do budżetu i WPF

Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

29 września Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną z uwagami o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Czytaj dalej Uchwała RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

Nie ma przeszkód aby powiat złotoryjski partycypował w kosztach inwestycji innej jednostki samorządu terytorialnego

Powiat Złotoryjski stworzył w 2017 roku Program Postępowania Naprawczego na lata 2017-2019. Ten ważny dokument finansowy nie został jednak pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Negatywna opinia do programu, brak opracowania dokumentu na wezwanie oraz jego realizacja skutkują pewnymi ograniczeniami w wydatkowaniu środków.

Czytaj dalej Nie ma przeszkód aby powiat złotoryjski partycypował w kosztach inwestycji innej jednostki samorządu terytorialnego

RIO zakończyło planowane na I półrocze 2017 roku kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego w powiecie złotoryjskim

Dzisiaj Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała wystąpienia pokontrolne dotyczące kontroli, które odbyły się w gminie Złotoryja oraz w powiecie złotoryjskim. Miesiąc temu opublikowane zostało wystąpienie pokontrolne dla miasta Złotoryja.

Czytaj dalej RIO zakończyło planowane na I półrocze 2017 roku kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego w powiecie złotoryjskim

RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu

W środę Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ustaliła budżet powiatu na rok 2017. Wszystkie dochody oraz wydatki (w tym wydatki majątkowe) a także wskaźnik planowanych spłat zobowiązań pozostaną na poziomie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej przedstawionej RIO w listopadzie.
Czytaj dalej RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu