Archiwa tagu: RPK

Taryfy za wodę i ścieki będą ustalane na 3 lata i zatwierdzane przez spółkę Wody Polskie?

W tym tygodniu do Marszałka Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905). Nowelizacja ma umożliwiać efektywny nadzór nad realizacją zadań przez podmioty świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne a także pozwolić na uniknięcie konfliktu interesów między gminą, spółką komunalną realizującą tego typu zadania a odbiorcą usług.

Czytaj dalej Taryfy za wodę i ścieki będą ustalane na 3 lata i zatwierdzane przez spółkę Wody Polskie?

Miasto powierzyło RPK przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej

W ostatni dzień sierpnia Miasto Złotoryja „z wolnej ręki” powierzyło Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o. o. realizację zadania publicznego przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie  ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych.

Czytaj dalej Miasto powierzyło RPK przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej

Od poniedziałku wchodzą w życie nowe ceny za wodę i ścieki

Od 1 maja zaczną w Złotoryi obowiązywać nowe ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Dla gospodarstw domowych wzrosną średnio o 6,5 proc., dla odbiorców przemysłowych o 8 proc. Zmianę stawek zatwierdził burmistrz Robert Pawłowski, uznając je za konieczne ze względu na coraz większe koszty, jakie ponosi Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi.

Czytaj dalej Od poniedziałku wchodzą w życie nowe ceny za wodę i ścieki

Gmina Złotoryja przekazała Złotoryi zadania związane z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej. Umowa opublikowana w Dzienniku Urzędowym

We wtorek w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowane zostało „Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Złotoryja; Wójta Gminy Złotoryja z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja wykonywania zadań własnych Gminy Złotoryja z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Czytaj dalej Gmina Złotoryja przekazała Złotoryi zadania związane z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej. Umowa opublikowana w Dzienniku Urzędowym

Gmina Złotoryja przekaże Złotoryi zadania związane z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej?

W czwartek radni Gminy Złotoryja oraz Miasta Złotoryja będą głosować na projektami uchwał, które mają na celu powierzenie Gminie Miejskiej Złotoryja niektórych zadań publicznych Gminy Złotoryja polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Czytaj dalej Gmina Złotoryja przekaże Złotoryi zadania związane z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej?