Kto (nie) musi uczestniczyć w sesji Rady?

Na sesjach Rady Powiatu spotkać można skarbnika, sekretarza, radcę prawnego a także kierowników wydziałów Starostwa. Ułatwia to pracę Radzie, choć zajmuje czas pracy urzędników. Trochę inaczej jest na sesjach Rady Miejskiej gdzie obecni są jedynie burmistrz, zastępca, skarbnik, sekretarz oraz radca prawny. Aberracja jest widoczna, wiec warto odpowiedzieć sobie na pytanie: a jak być powinno?

Czytaj dalej Kto (nie) musi uczestniczyć w sesji Rady?

Projekty zmian Statutu, które nigdy nie zostały… zaopiniowane

Przewodniczący Rady Powiatu nie chciał włączyć do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatu Złotoryjskiego. Rzekomo ze względu na brak właściwej komisji, która mogłaby zaopiniować projekt uchwały. Nie wiedzieć czemu nie chciał skierować projektu uchwały do Komisji Spraw Społecznych.

Czytaj dalej Projekty zmian Statutu, które nigdy nie zostały… zaopiniowane

Przewodniczący Rady Powiatu nie uwzględnił w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w statucie. Jest za to projekt w sprawie powołania Komisji Statutowej

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego czwórka radnych złożyła projekt uchwały w sprawie zmian w statucie. W porządku obrad najbliższej sesji ten projekt nie został uwzględniony przez Ireneusza Żurawskiego – przewodniczącego Rady.

Czytaj dalej Przewodniczący Rady Powiatu nie uwzględnił w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w statucie. Jest za to projekt w sprawie powołania Komisji Statutowej

Co nadzór prawny wojewody napisał Radzie Miejskiej na temat niezgodności z prawem części przepisów Statutu Miasta Złotoryja?

31 lipca 2017 r. pani Małgorzata Hasiewicz – Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – wystosowała, z upoważnienia Wojewody, pismo do Rady Miejskiej w Złotoryi. Wskazane zostały w nim przykłady niezgodnych z prawem postanowień Statutu Miasta Złotoryja. Organ nadzoru wskazał, że Statut wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących standardów prawnych.

Czytaj dalej Co nadzór prawny wojewody napisał Radzie Miejskiej na temat niezgodności z prawem części przepisów Statutu Miasta Złotoryja?

Przewodniczący Rady Powiatu ma inicjatywę uchwałodawczą a radny nie. Czy tak może i powinno być?

Statut Powiatu Złotoryjskiego w § 28 określa podmioty, które mogą być projektodawcami uchwał Rady Powiatu. Zgodnie z jego postanowieniami są to: grupa co najmniej 3 radnych, przewodniczący Rady, klub radnych, komisja Rady oraz Zarząd Powiatu.

Czytaj dalej Przewodniczący Rady Powiatu ma inicjatywę uchwałodawczą a radny nie. Czy tak może i powinno być?

Czy my w Złotoryi mamy statut? – felieton naczelnego

W marcu tego roku skierowałem do Rady Miejskiej w Złotoryi petycję w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej nowelizacji Statutu Miasta Złotoryja. Aż do drugiej połowy maja czekałem na jakąkolwiek odpowiedź. W końcu dostałem zaproszenie na posiedzenie komisji spraw społecznych. Mówcą dobrym nie jestem, być może nigdy nie będę, chociaż przy zawodzie zgodnym z moim wykształceniem raczej nie jest to zbyt duża przeszkoda. Jednak jestem trochę zawiedziony swoją postawą – tym, że nie przekonałem radnych o tym, że obecny Statut to obciach.

Czytaj dalej Czy my w Złotoryi mamy statut? – felieton naczelnego