Archiwa tagu: ulica

W Złotoryi nie ma ulic, które będą musiały zmienić nazwę ze względu na propagowanie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego

W Złotoryi nie ma żadnej ulicy, która będzie musiała zmienić swoją nazwę ze względu na obowiązywanie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744).

Czytaj dalej W Złotoryi nie ma ulic, które będą musiały zmienić nazwę ze względu na propagowanie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego

Do kwietnia utrudnienia w ruchu na ulicy Stromej

Urząd Miejski w Złotoryi wprowadza ograniczenia w ruchu na ul. Stromej. W środę strażni­cy miejscy wygrodzili najbardziej zniszczony po zimie fragment jezdni. Remont nawierzchni planowany jest na kwiecień.

W ubiegłym tygodniu złotoryjski ratusz złożył w Starostwie Powiatowym w Złotoryi wniosek o zmianę organizacji ruchu na ul. Stromej. Projekt zakłada ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz ustawienie znaku ostrzegawczego A11 („nierówna droga”). Do czasu wprowadze­nia nowego oznakowania straż miejska wygrodziła barierami najbardziej zniszczoną część jezdni w pobliżu skrzyżowania z ul. Garbarską, by zapobiec ewentualnym uszkodzeniom pojazdów i koli­zjom drogowym. W miejscu tym powstały głębokie koleiny i wysokie garby, poluzowała się również kostka granitowa, z której zbu­dowana jest nawierzchnia ulicy.

Naprawa jezdni planowana jest na kwiecień 2017 r., gdy magistrat zatrudni pracowników interwencyjnych. – Chcemy wy­konać remont w ramach prac interwencyjnych, bo to pozwoli zdecydowanie ograniczyć koszty robót. Zdemontujemy kostkę bru­kową, dopiero wtedy będzie można sprawdzić, co się dzieje pod na­wierzchnią jezdni, czy moderniza­cji wymaga również jej podbudowa – tłumaczy Andrzej Ostrowski, wiceburmistrz Złotoryi.

Przyczyna problemów z jezdnią ul. Stromej najprawdopodobniej leży w bardzo pochyłym ukształtowaniu terenu. Spływają tędy wody opadowe do rzeki Kaczawy, przez co grunt po zimie jest mocno nasiąknięty wodą. W połączeniu ze wzmożonym ruchem pojazdów może to prowadzić do uszkodzeń nawierzchni.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl