Budowa hali modułowej przez Miasto Złotoryja jako jedyna pozostaje w grze o środki UE

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej opublikowały wyniki oceny merytorycznej w naborze w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 „Oś priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości”. O środki w tym konkursie ubiega się Gmina Miejska Złotoryja.

Czytaj dalej Budowa hali modułowej przez Miasto Złotoryja jako jedyna pozostaje w grze o środki UE

Powiat szuka partnera do projektu edukacyjnego realizowanego w LO

Powiat Złotoryjski ogłosił otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 – konkurs dla ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Projekt miałby być realizowany w ramach poddziałania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” (RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18).

Czytaj dalej Powiat szuka partnera do projektu edukacyjnego realizowanego w LO

Złotoryjskie rowery nie muszą rywalizować z jeleniogórskimi autobusami

W sierpniu 2017 r. Urząd Miejski w Złotoryi złożył wniosek w naborze „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ”  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Poza złotoryjskim projektem o środki w tym samym konkursie aplikuje miasto Jelenia Góra. Za niemal wszystkie dostępne (do tej pory) w naborze pieniądze chce zakupić autobusy.

Czytaj dalej Złotoryjskie rowery nie muszą rywalizować z jeleniogórskimi autobusami

Rewitalizacja Złotoryi i basen w Wojcieszowie odrzucone przez ZIT AJ

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej rozstrzygnęły nabór środków w działaniu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Wcześniej odrzucony został projekt Wojcieszowa zakładający budowę basenu za ok. 9 mln złotych. Dziś Złotoryja nie załapała się do puli projektów wybranych do dofinansowania.

Czytaj dalej Rewitalizacja Złotoryi i basen w Wojcieszowie odrzucone przez ZIT AJ

Śródmiejskie ścieżki rowerowe skierowane do oceny strategicznej w ramach naboru ZIT AJ

W ramach naboru Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (nr RPDS.03.04.03-IZ.00-02-255/17)  przeprowadzono ocenę merytoryczną projektów.

Czytaj dalej Śródmiejskie ścieżki rowerowe skierowane do oceny strategicznej w ramach naboru ZIT AJ

Projekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi” zakwalifikowany do etapu negocjacji

Projekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole
Podstawowej nr 1 w Złotoryi” zgłoszony przez Miasto Złotoryja w ramach ZIT-u Aglomeracja Jeleniogórska został zakwalifikowany do etapu negocjacji.

Czytaj dalej Projekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi” zakwalifikowany do etapu negocjacji

Szkolenie pn. „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020” w Jeleniej Górze

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza beneficjentów realizujących projekty z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich 2014-2020  do udziału w szkoleniu dotyczącym pomocy publicznej. Szkolenie odbędzie się 25 października 2017 r. w Jeleniej Górze.

Czytaj dalej Szkolenie pn. „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020” w Jeleniej Górze